إقتصاد وأعمال

 • Access Denied

  Access DeniedYou don’t have permission to access “/ar/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC/%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/20240617-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84” on this server.0.d3d854b8.1718626324.2350055d مصدر الخبر للمزيد Facebook

 • Access Denied

  Access DeniedYou don’t have permission to access “/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/20240614-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1” on this server.0.3eee2017.1718382604.1154635f مصدر الخبر للمزيد Facebook

 • Access Denied

  Access DeniedYou don’t have permission to access “/ar/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/20240613-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88” on this server.0.d3d854b8.1718263780.117c9400 مصدر الخبر للمزيد Facebook

 • Access Denied

  Access DeniedYou don’t have permission to access “/ar/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/20240612-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81” on this server.0.d3d854b8.1718181784.3f2a590 مصدر الخبر للمزيد Facebook

 • Access Denied

  Access DeniedYou don’t have permission to access “/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/20240610-%D8%A2%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A” on this server.0.cad854b8.1718063583.308fa1f7 مصدر الخبر للمزيد Facebook

 • Access Denied

  Access DeniedYou don’t have permission to access “/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/20240609-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%83-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9” on this server.0.d3d854b8.1717924864.777133ac مصدر الخبر للمزيد Facebook

 • Access Denied

  Access DeniedYou don’t have permission to access “/ar/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A/20240607-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D9%89-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86” on this server.0.d6d854b8.1717773124.10411f1c مصدر الخبر للمزيد Facebook

 • Access Denied

  Access DeniedYou don’t have permission to access “/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/20240605-%D8%BA%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%AD%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%AD%D9%8A%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A” on this server.0.d3d854b8.1717627805.2b59f861 مصدر الخبر للمزيد Facebook

 • Access Denied

  Access DeniedYou don’t have permission to access “/ar/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC/%D9%87%D9%88%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1/20240603-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9” on this server.0.d3d854b8.1717426684.e319bc15 مصدر الخبر للمزيد Facebook

 • Access Denied

  Access DeniedYou don’t have permission to access “/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/20240603-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1” on this server.0.d3d854b8.1717426323.e2e23691 مصدر الخبر للمزيد Facebook

 • Access Denied

  Access DeniedYou don’t have permission to access “/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/20240603-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-2024-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1” on this server.0.d3d854b8.1717417204.de745d2a مصدر الخبر للمزيد Facebook

 • Access Denied

  Access DeniedYou don’t have permission to access “/ar/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A/20240531-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86” on this server.0.99d854b8.1717168563.88b0b59 مصدر الخبر للمزيد Facebook

 • Access Denied

  Access DeniedYou don’t have permission to access “/ar/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/20240530-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%86” on this server.0.d3d854b8.1717055884.5ece078c مصدر الخبر للمزيد Facebook

 • Access Denied

  Access DeniedYou don’t have permission to access “/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/20240529-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-30-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%B6%D8%B9%D8%A7%D9%81” on this server.0.9a23717.1717012084.17e52981 مصدر الخبر للمزيد Facebook

 • Access Denied

  Access DeniedYou don’t have permission to access “/ar/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A/20240524-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%84-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D9%89-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A” on this server.0.99d854b8.1716568325.cae539b مصدر الخبر للمزيد Facebook

 • Access Denied

  Access DeniedYou don’t have permission to access “/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/20240524-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A9” on this server.0.99d854b8.1716555005.91125e5 مصدر الخبر للمزيد Facebook

 • Access Denied

  Access DeniedYou don’t have permission to access “/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/20240517-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D8%B3” on this server.0.3d6d3717.1715964124.2254dd75 مصدر الخبر للمزيد Facebook

 • Access Denied

  Access DeniedYou don’t have permission to access “/ar/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/20240516-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D9%88%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86” on this server.0.d3d854b8.1715848925.3a3d4d97 مصدر الخبر للمزيد Facebook

 • Access Denied

  Access DeniedYou don’t have permission to access “/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/20240514-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%84%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1” on this server.0.cad854b8.1715645403.306a8f مصدر الخبر للمزيد Facebook

 • Access Denied

  Access DeniedYou don’t have permission to access “/ar/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/20240509-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%A8%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%8A%D9%84” on this server.0.d3d854b8.1715239023.37b55875 مصدر الخبر للمزيد Facebook

 • Access Denied

  Access DeniedYou don’t have permission to access “/ar/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/20240501-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84” on this server.0.d3d854b8.1714550703.4a82ae78 مصدر الخبر للمزيد Facebook

 • Access Denied

  Access DeniedYou don’t have permission to access “/ar/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/20240430-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1” on this server.0.d3d854b8.1714461724.34c582a2 مصدر الخبر للمزيد Facebook

 • Access Denied

  Access DeniedYou don’t have permission to access “/ar/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/20240425-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9” on this server.0.d3d854b8.1714029603.c99add50 مصدر الخبر للمزيد Facebook

 • Access Denied

  Access DeniedYou don’t have permission to access “/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/20240418-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D9%84%D9%82%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86” on this server.0.9a23717.1713462305.31a5753 مصدر الخبر للمزيد Facebook

 • اتفاق مشترك بين تركيا ودول الخليج لبدء مفاوضات بشأن التجارة الحرة

  في إطار جهود أنقرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المنطقة، أعلن، الخميس، وزير التجارة التركي عمر بولات، عن توقيع اتفاق بين…

 • صندوق النقد الدولي يعلن موافقته على صرف 880 مليون دولار لأوكرانيا

  قال صندوق النقد الدولي إن مجلسه التنفيذي وافق الخميس على مراجعة ثالثة لبرنامج قرض لأوكرانيا بقيمة 15.6 مليار دولار، ما…

 • نمو الاقتصاد الجزائري ومستقبل إيجابي في الأجل القريب رغم التضخم

  النظرة المستقبلية للجزائر إيجابية في الأجل القريب بشكل عام على الرغم من أن التضخم لا يزال مصدرا للقلق، هذا ما…

 • باريس مستعدة للاستثمار إلى جانب الرباط في الصحراء الغربية

  أبدت باريس على لسان وزيرها للتجارة الخارجية استعدادها للاستثمار مع الرباط في الصحراء الغربية، حسبما أعلن فرانك ريستر في مستهل…

 • ما هو حقل الغاز “غزة مارين” وما مصيره في ظل استمرار الحرب بين حماس وإسرائيل؟

  أثارت أنباء تداولتها عدة جهات مؤخرا عن سعي إسرائيل إلى إبرام صفقات مع شركات عالمية للتنقيب عن الغاز في حقل…

 • الاتحاد الأوروبي: قانون الأسواق الرقمية يدخل حيز التنفيذ

  في فقرة الاقتصاد اليوم نتابع مع وسيم الدالي: دخول قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، هذا القانون يرمي…

 • شركة “إنفيديا”…”غول” يتحكم بمستقبل الذكاء الاصطناعي ويثير الذعر في أسواق المال

  باتت شركة “إنفيديا” الأمريكية التي طورت شرائح الحوسبة فائقة القوة، رقما صعبا في عالم الذكاء الاصطناعي تحسب له كافة الشركات…

 • الصين تستهدف نموا اقتصاديا ب5 % وتتعهد بتحويل نموذج التنمية

  في فقرة الاقتصاد اليوم نتابع مع وسيم الدالي: الحكومة الصينية تكشف نسبة النمو المستهدفة في هذا العام والمقدرة بخمسة في…

 • القمة العالمية للحكومات بدبي: ماهي التحديات المطروحة أمام حكومات؟

  عودة إلى الصفحة الرئيسية / برامج / الأسبوع الاقتصادي نشرت في: 16/02/2024 – 19:04 41:24 الأسبوع الإقتصادي © فرانس 24…

 • ألمانيا ثالث أكبر اقتصاد في العالم بتخطيها اليابان والهند تتقدم بثبات

  أظهرت بيانات رسمية الخميس أن ألمانيا تجاوزت اليابان لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الانخفاض…

 • إيمانويل ماكرون يختار رئيس إنجي السابق مبعوثا لمشروع ممر الهند والشرق الأوسط وأوروبا

  عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس السابق لشركة إنجي للطاقة جيرار ميستراليه مبعوثا خاصا لمشروع السكك الحديدية والموانئ متعدد الجنسيات…

 • الرئيس المصري يرفع الحد الأدنى للأجور 50 بالمئة ضمن حزمة إجراءات اجتماعية عاجلة

  قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 بالمئة إلى ستة آلاف جنيه (194 دولارا) اعتبارا…

زر الذهاب إلى الأعلى